Bättre ljudmiljö med Cullus - både ljudabsorberande och arkitektonisk.

Abinitio startades av Ulla Eson Bodin, Folke Sandvik och Helga Aiff år 2007 för att tillverka och marknadsföra Cullus, den ljudabsorberande och dekorativa textilen för bättre akustik i  offentliga och tekniska miljöer.
Företaget arbetar med fokus på att framställa inredningsabsorbenter i form av stickade paneler, skärmväggar, rumsavdelare, väggelement och fritt hängande rumsavdelare i skulpturala och tredimensionella former.


Vi säljer vår produkt i samarbete med återförsäljare av kontorsinredning, arkitekter och inredare. Ring oss eller använd kontaktformuläret för att hitta en återförsäljare i din närhet. 


Ab Initio was started by Ulla Eson Bodin, Folke Sandvik and Helga Aiff in 2007. The company began with the intention of manufacturing and marketing Cullus, a sound absorbent, decorative textile for public, technical, and commercial environments.

The company works with the focus of creating knitted panels as well as wall coverings and free hanging sculptured and three dimensional objects.

The material has its origin in a project on the Swedish School of Textiles with its focus on smart textiles.

We sell our products in cooperation with wholesales and distributors in material as well as architectural and interior designers.

 
+46 706 500 588 www.abinitio.se